Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu objavio je natječaje za razmjenu studenata na 5 partnerskih sveučilišta: Sveučilište Chuo (Japan)Sveučilište Sophia (Japan)Sveučilište Lomonosov (Rusija)Sveučilište New Mexico (SAD)Sveučilište Cincinnati (SAD).

Tekst natječaja kao i poveznice nalaze se na linku:

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-stipendije-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20212022/