POPIS BIRAČA

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i

Studentski zbor Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

u akademskoj godini 2020./2021.

utorak 23. ožujka i srijeda 24. ožujka 2021.

 

Sukladno Pravilniku o izborima za studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, čl. 14. t. 3., „Svaki student može od izbornog povjerenstva tražiti ispravak ili dopunu popisa birača  najkasnije tri radna dana prije održavanja izbora. O zahtjevu će izborno povjerenstvo odlučiti bez odlaganja. Odluka izbornog povjerenstva je konačna.“

Prema Odluci o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa od 22. siječnja 2021. (urbroj: 380-062/105-21-1), izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021. održat će se

u utorak 23. ožujka i srijedu 24. ožujka 2021.

 

Ispravak ili dopunu popisa birača možete u gore navedenom roku zatražiti na e-mail:

vanda.kraft-soic@kbf.unizg.hr

 

Predsjednica Izbornog povjerenstva:

doc. dr. sc. Vanda Kraft Soić

Popis birača za izbore 2020./2021.