Dr. sc. Ana Biočić će nastavu iz kolegija Izabrana pitanja crkvene povijesti (izborni kolegij ITK) do kraja semestra izvoditi u dv. I umjesto u dv. IV.