Doc. dr. sc. Marija Pehar će nastavu iz kolegija Mariologija (redovni kolegij 4. godine RPK i izborni kolegij ITK) do kraja semestra izvoditi u dv. I umjesto u dv. IV.