Odluka Dekana o ljetnome radnom vremenu stručnih službi, 2024.