Knjiga prof. dr. sc. Danijela Tolvajčića, nastavnika Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nagrađena kao najbolja filozofska knjiga objavljena u Hrvatskoj u 2023. godini

, , , , , ,

Knjiga prof. dr. sc. Danijela Tolvajčića, nastavnika Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nagrađena kao najbolja filozofska knjiga objavljena u Hrvatskoj u 2023. godini

 

Prof. dr. sc. Danijel Tolvajčić (Zagreb, 1978.), profesor filozofije na Katedri filozofije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za svoju knjigu Teodicejski problem u suvremenoj filozofiji religije, nagrađen je nagradom Instituta za filozofiju za najbolju filozofsku knjigu objavljenu u Hrvatskoj u 2023. godini. Jednoglasnu odluku o nagradi donijelo je Znanstveno vijeće Instituta za filozofiju na 6. sjednici održanoj 29. svibnja 2024. godine.

Knjiga prof. dr. sc. Tolvajčića objavljena je 2023. godine u izdanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i izdavačke kuće „Kršćanska sadašnjost“. Čestitamo profesoru Tolvajčiću na vrijednoj knjizi i nagradi koju je dobio!

 

Danijel Tolvajčić diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao na Filozofskom fakultetu istoga sveučilišta. Zaposlen je na Katedri filozofije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje kolegije iz područja filozofije (uvod u filozofiju, filozofsku antropologiju, filozofiju religije te filozofiju odgoja). Oženjen je i otac dvoje djece.

 

Što su kazali recenzenti o knjizi:

U djelu je obrađena tematika koja se u filozofiji i teologiji pojavljuje od samih početaka, dakle, od antike na dalje. Autori i njihovi teodicejski prijedlozi prikazani su sustavno, detaljno, kvalitetno, ukazano je na prednosti i nedostatke njihovih pozicija, kao i na moguće buduće korake u istraživanju.

prof. dr. sc. Aleksandra Golubović, Odsjek za filozofiju, Sveučilište u Rijeci

***

Monografija je prvotno namijenjena profesionalnim filozofima i teolozima zainteresiranima za teodicejsku problematiku, ali je, poradi jasnog stila, namijenjena i svim studentima teologije, religijskih znanosti, filozofije te srodnih disciplina, kao i ostaloj zainteresiranoj javnosti.

izv. prof. dr. sc. Boško Pešić, Odsjek za filozofiju, Sveučilište u Osijeku

***

Tema koju djelo obrađuje iznimno je relevantna i aktualna. Riječ je o suvremenoj teodicejskoj problematici po prvi puta sustavno i kritički prikazanoj na hrvatskom jeziku te će zasigurno biti od velikog interesa ne samo za kršćanske teologe i filozofe već i za svakoga vjernika koji promišlja o ključnim religijskim temama poput pitanja o odnosu zla i Boga.

doc. dr. sc. Branko Murić, Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

***

Znanstveni doprinos djela se u najvećoj mjeri očituje u detektiranju temeljnog problema svih dosadašnjih teodiceja, a zbog čega su, prema autorovu sudu neodržive, a to je polazište u kojem je Bog sveden na kategoriju bića. (…) Stoga autor ukazujući na njihov problem otvara i rasvjetljava novi put promišljanja ovog problema koji bi se možda u budućnosti mogao pokazati filozofski i teološki održiv.

dr. sc. Kristina Vujica, Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

Sadržaj knjige može se prolistati na poveznici:

https://www.kbf.unizg.hr/wp-content/uploads/2023/03/KBF_Tolvajcic_Teodicijski_problem_web.pdf

 

Informacije o mogućnosti narudžbe ove knjige, kao i drugih izdanja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, mogu se pronaći na poveznici:

https://www.kbf.unizg.hr/monographia/