Prijave za provjeru posebnih sposobnosti traju do 28. lipnja 2024. godine.

Dokumentacija potrebna za prijavu je:

1. ↓PRIJAVNICA ↓

Izjava o zaštiti osobnih podataka ;
Prilog 1. Izjava o ZOP za kandidate prema posebnim kvotama

2. Potvrda o krštenju ili krsni list

3. Mišljenje župnika za sve pristupnike (svećenički kandidati trebaju priložiti mišljenje ordinarija)

4. Dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprintana potvrda ukoliko je plaćeno internetom) u iznosu od 20,00 EUR, na žiro račun Fakulteta – IBAN HR7323600001101358687; model plaćanja: HR00; poziv na broj: 04072024 , s naznakom: „za provjeru posebnih sposobnosti“.

Prijave se predaju osobno na Fakultetu ili šalju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Fakulteta:

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

Tajništvo studija (I. kat)

Vlaška ulica 38, p. p. 5

10 000 Zagreb

 

Provjera posebnih sposobnosti će se provesti 4. srpnja 2024. godine na Fakultetu (Vlaška 38).