Danas, 29. listopada 2018., izv. prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek neće održati nastavu.