U utorak, 30. listopada 2018., zbog sprovoda akademika Ivana Goluba, profesora emeritusa KBF-a,
prof. dr. sc. Josip Oslić neće održati seminar I. Kant: Kritika praktičnog uma.