OBAVIJEST O RAZREDBENOM I MOTIVACIJSKOM POSTUPKU NA
KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

u akad. godini 2019./2020.

JESENSKI ROK

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti i za razredbeni postupak na Filozofsko-teološkom studiju, studiju Teološko-religijskih znanosti te studiju Crkvene glazbe:

26. – 30. kolovoza 2019.
(od 9 do 15 sati u sobi 107, Vlaška 38, Zagreb ili Omladinska 14, Rijeka)

Provjera posebnih sposobnosti i razredbeni postupak na Filozofsko-teološkom studiju i na studiju Teološko-religijskih znanosti:

3. rujna 2019. u 9 sati
(u zgradi Fakulteta, Vlaška 38, Zagreb ili Omladinska 14, Rijeka)

Provjera posebnih sposobnosti na studiju Crkvene glazbe:

3. i 4. rujna 2019. u 9 sati
(u zgradi Fakulteta, Vlaška 38, Zagreb)

 


Naglašavamo da se svi kandidati obvezno trebaju prijaviti u informacijski sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr.

Pristupanje postupku provjere posebnih sposobnosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bit će omogućeno samo kandidatima koji su prethodno prijavljeni u informacijski sustav.

Za kandidate koji su dužni proći razredbeni postupak, na dnu stranice nalazi se privitak s literaturom za polaganje razredbenog ispita.

  1. Za Filozofsko-teološki studij, studij Teološko-religijskih znanosti i studij Crkvene glazbe prijave za razredbeni postupak podnose se na Obrascu br.1 (dostupan i na dnu stranice).
  2. Za studij Crkvene glazbe kandidati dodatno trebaju ispuniti i Obrazac br. 2a ili Obrazac br. 2b (dostupni i na dnu stranice). Također, na dnu stranice nalazi se i privitak s programom ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za upis studija Crkvene glazbe.

Uz popunjen/e obrazac/ce prijave potrebno je priložiti:

  1. dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprint potvrde ako plaćate internetom) u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun Fakulteta – IBAN br. HR732360000-1101358687 – poziv na broj 300617 – jesenski rok
  2. krsni list ili potvrdu o krštenju
  3. mišljenje župnika za sve pristupnike, a ordinarija za svećeničke kandidate

 

Navedena dokumentacija predaje se ili šalje preporučenom pošiljkom na adresu:

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
(Tajništvo studija), Vlaška 38, 10 001 Zagreb
ili
Teologija u Rijeci, Omladinska 14, 51 000 Rijeka.

 

Obrazac 1
Obrazac2a
Obrazac 2b
Literatura za razredbeni postupak
Program ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za upis studija Crkvene glazbe