Obavijest o održavanju razredbenog postupka u ljetnom roku za upis u 1. godinu studija u akad. god. 2021./2022.

, ,

OBAVIJEST O RAZREDBENOM POSTUPKU
NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

u akad. god. 2021./2022.

LJETNI ROK

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti i za razredbeni postupak na Filozofsko-teološkom studiju, studiju Teološko-religijskih znanosti te studiju Crkvene glazbe:

od 14. do 30. lipnja 2021.

(od 9 do 15 sati u sobi 107, Vlaška 38, Zagreb)

 

Provjera posebnih sposobnosti i razredbeni postupak na Filozofsko-teološkom studiju i na studiju Teološko-religijskih znanosti:

5. srpnja 2021. u 9 sati

(u zgradi Fakulteta, Vlaška 38, Zagreb)

 

Provjera posebnih sposobnosti na studiju Crkvene glazbe:

6. i 7. srpnja 2021. godine u 9 sati

(u zgradi Fakulteta, Vlaška 38, Zagreb)


Naglašavamo da se svi kandidati obavezno trebaju prijaviti u informacijski sustav na mrežnoj stranici: Postani Student

Pristupanje postupku provjere posebnih sposobnosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bit će omogućen samo kandidatima koji su prethodno prijavljeni u informacijski sustav.

 

Za kandidate koji su dužni proći razredbeni postupak, na dnu stranice nalazi se privitak s literaturom za polaganje razredbenog ispita.

  1. Za Filozofsko-teološki studij, studij Teološko-religijskih znanosti i studij Crkvene glazbe prijave za razredbeni postupak podnose se na Obrascu 1 (dostupan i na dnu stranice)
  2. Za studij Crkvene glazbe kandidati dodatno trebaju ispuniti i Obrazac 2a ili Obrazac 2b. Također, na dnu stranice nalazi se i privitak s programom ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za upis studija Crkvene glazbe.

 

Uz popunjen/ne obrazac/e potrebno je priložiti:

  1. Dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprintana potvrda ukoliko je plaćeno internetom) u iznosu od 150,00 na žiro račun Fakulteta – IBAN br. HR732360000-1101358687; poziv na broj: HR0005072021, s naznakom: „za provjeru posebnih sposobnosti“.)
  2. Krsni list ili potvrdu o krštenju
  3. Mišljenje župnika za sve pristupnike, a ordinarija za svećeničke kandidate.

 

Navedena dokumentacija predaje se osobno ili šalje preporučenom pošiljkom na adresu:

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

(Tajništvo studija), Vlaška 38, 10 001 Zagreb

Obrazac 1

Obrazac 2a

Obrazac 2b

Literatura za razredbeni postupak 2021./2022.

Program ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za upis studija Crkvene glazbe akad. god. 2021./2022.