OBAVIJEST O RAZREDBENOM POSTUPKU NA 

KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

u ak. godini 2017./2018.

 

JESENSKI ROK

 

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti za upis svih studijskih programa:

  1. kolovoza – 6. rujna 2017.

(od 9,00 do 15,00 sati u sobi 107, Vlaška 38, Zagreb ili Omladinska 14, Rijeka)

Provjera posebnih sposobnosti za upis svih studijskih programa:

  1. rujna 2017. u 9,00 sati

u zgradi Fakulteta, Vlaška 38, Zagreb ili Omladinska 14, Rijeka

 


Naglašavamo da se svi kandidati obvezno trebaju prijaviti u informacijski sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr

 

Pristupanje razredbenom, odnosno postupku provjere posebnih sposobnosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bit će omogućeno samo kandidatima koji su prethodno prijavljeni u informacijski sustav. 

 

  1. Za Filozofsko-teološki studij, studij Religijske pedagogije i katehetike i studij Crkvene glazbe prijave za razredbeni postupak podnose se na Obrascu br. 1 (dostupan na dnu stranice). 
  2.  Za studij Crkvene glazbe kandidati dodatno trebaju ispuniti i Obrazac br. 2 ili 2a (dostupni na dnu stranice). Također, na dnu stranice nalazi se i privitak sa programom ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za upis studija Crkvene glazbe. 

Uz popunjen/e obrazac/ce prijave potrebno je priložiti: 

  1. dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprint potvrde ako plaćate internetom) u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun Fakulteta – IBAN br. HR732360000-1101358687 

          – poziv na broj 110917 

  1. krsni list ili potvrdu o krštenju 
  2. mišljenje župnika za sve pristupnike, a ordinarija za svećeničke kandidate.

  Navedena dokumentacija predaje se ili šalje preporučenom pošiljkom na adresu:

 

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
(Tajništvo studija), Vlaška 38, 10 001 Zagreb

ili

 Teologija u Rijeci, Omladinska 14, 51 000 Rijeka.

 

 

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 2a

Program ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za upis studija Crkvene glazbe