Mole se studenti koji slušaju predavanja da dođu na upis 7. i/ili 8. 11. 2016., a „apsolventi“ se mogu upisivati tijekom cijelog tjedna, u radno vrijeme Studentske referade (od 8 do 16 sati).

 

Prije upisa potrebno je podmiriti sva dugovanja iz prethodne Akademske godine te priložiti dokaze o uplati

(osobno ili na e-mail, ukoliko nisu ranije dostavljeni u Studentsku referadu).

 

ZA UPIS JE POTREBNO:

–         ispuniti Upisni list (u prilogu)

–         ispuniti Prijavni list i Ugovor o plaćanju školarine (preuzimaju se u Studentskoj referadi)

–         donijeti indeks

–         donijeti dokaz o uplati upisnine u iznosu od 200 kn

 

Sve uplate vrše se na račun Fakulteta:

IBAN: HR7323600001101358687

POZIV NA BROJ: ITK – 02 4000

Upisni list