U utorak 8. studenoga 2016. godine s početkom u 12.15 sati održat će se javna obrana pisanoga licencijatskog rada Antropološki vid nauka sv. Augustina o milosti i slobodnoj volji u tzv. polupelagijanskoj raspravi Darije s. Pie Herman, pred Povjerenstvom za obranu licencijatskoga rada u sastavu: doc. dr. sc. Anto Barišić, predsjednik; doc. dr. sc. Andrea Filić, članica; izv. prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, mentor-član.

Povjerenstvo za obranu licencijatskoga rada imenovano je na XI. redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 30. rujna 2016. godine pod točkom V/4 Dnevnoga reda.

Plakat