U ponedjeljak, 20. svibnja 2024. godine, s početkom u 12.15 sati u dvorani VI. (II. kat) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Migranti kao izazov kršćanstvu i Crkvi u oblikovanju kulture dijaloga lic. theol. Stanka Perice pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Baloban, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Silvija Migles, 1. mentor – članica; izv. prof. dr. sc. Ivan Balabanić, 2. mentor – član; prof. dr. sc. Tonči Matulić, član te izv. prof. dr. sc. Tadija Milikić, vanjski član.

Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora imenovano je na VII. redovitoj sjednici, održanoj dana 26. travnja 2024. godine, pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

 

Obavijest o obrani