U petak, 26. studenoga 2021., doc. dr. sc. Lucija Boljat neće održati predavanje iz kolegija Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske.

Nadoknada će biti održana prema dogovoru sa studentima po povratku sa bolovanja.