U četvrtak, 21. listopada 2021., Emanuel Maloča, prof. neće održati predavanje iz kolegija Engleski jezik u akademske svrhe 1 i 2.

Nadoknada će biti održana prema dogovoru sa studentima.