Sveučilište u Zagrebu objavilo je 3. parcijalne rezultate 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2021./22.

Rezultati se odnose samo na prijave zaprimljene u periodu 1.9. – 30.9.2021.: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/202122-erasmus-praksa-3-parcijalni-rezultati-1-krug-natjecaja/.

Sve studente na koje se ovi rezultati odnose Sveučilište će kontaktirati.

 

Dodatna informacija vezana uz Erasmus+ stručne prakse:

Privremeni kontakt za sve fakultete i akademije vezano uz SMP u akad. god. 2021./22. (27.9.2021.) je gospođa Ružica Bruvo, placement@unizg.hr.
Do kraja mjeseca listopada 2021. godine, dio će korespondencije za pojedine sastavnice preuzeti nova kontakt osoba; kada će Sveučilište ujedno ažurirati upute za studente i ponovno kontaktirati sve studente i sastavnice na koje će se spomenuto odnositi.

Također, dalje vrijedi napomena: ako eventualno netko od studenata promijeni svoje planove za Erasmus+ stručnu praksu uslijed pandemije Covid-19, npr. zatraži odgodu polaska ili odluči odustati, dužan se javiti na gore istaknuti E-mail kontakt.