Doc. dr. sc. Lucija Boljat u srijedu, 20. listopada 2021. godine neće održati konzultacije.