U četvrtak, 5. prosinca 2019., izv. prof. dr. sc. Marija Pehar neće održati nastavu izbornog kolegija Izabrana pitanja mariologije.

Nadoknada će biti održana prema dogovoru sa studentima.