U ponedjeljak, 9. prosinca 2019. godine, s početkom u 12.15 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga doktorskoga rada Augustinovo razumijevanje Boga u ‘polupelagijanskoj raspravi’ i usporedba s naukom o Bogu njegovih protivnika lic. theol. Darije Herman pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Anto Barišić, predsjednik; prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, mentor-vanjski član, doc. dr. sc. Drago Tukara, vanjski član. 

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na II. redovitoj sjednici, održanoj dana 29. studenoga 2019. godine. 

Obavijest o obrani doktorata