Prof. dr. sc. Mario Cifrak u srijedu, 11. siječnja 2023. godine neće održati predavanje iz predmeta Izabrane teme biblijske teologije NZ-a (2. godina diplomskog sveučilišnog studija Teološko-religijske znanosti).


Prof. dr. sc. Mario Cifrak u petak, 13. siječnja 2023. godine neće održati predavanje iz predmeta Uvod i egzegeza Novoga zavjeta III  (Pavlove i ostale poslanice) (4. godina integriranog preddiplomskog i diplomskog Filozofsko-teološkog studija)

O nadoknadi svih predavanja studenti će biti obaviješteni naknadno.