U četvrtak, 22. prosinca 2016. dr. sc. Iva Mršić Felbar neće održati nastavu iz izbornog kolegija Izabrana pitanja iz eshatologije i seminara Eshatologija i politika. O nadoknadi će studenti biti naknadno obaviješteni.