Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, za akademsku godinu 2017./2018. i sljedeće, više neće raspisivati natječaj za upis na preddiplomski stručni studij Teologije  Svi studenti, redoviti i izvanredni, upisani na preddiplomski stručni studij Teologije imaju pravo završiti studij po programu i uvjetima koji su bili na snazi kada su upisali I. godinu studija. Svi studenti (redoviti i izvanredni) preddiplomskoga stručnog studija Teologije imaju mogućnost završiti studij do kraja akademske godine 2021./2022., kada će doći do prestanka studiranja na preddiplomskome stručnom studiju Teologije.

Više informacija nalazi se u Odluci u prilogu:  

Odluka o prestanku upisa i završetku izvođenja preddiplomskoga stručnog studija Teologije na ITK-u KBF-a Sveučilišta u Zagrebu