U sklopu Erasmus Staff Mobility programa na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u organizaciji Katedre filozofije, doc. dr. Marco Casucci (Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione, Republika Italija) 7. ožujka 2018. održao je predavanje pod naslovom „La dottrina dei livelli di coscienza: tra Schopenhauer Nietzsche e Heidegger” (Doktrina stupnjeva svijesti. Schopenhauer, Nietzsche i Heidegger). Doc. dr. Casucci je izlagao učenje o stupnjevima svijesti – filozofijsku interpretaciju koju predlaže talijanska škola kritičkog ontologizma – koja svojom blizinom franjevačkim i bonaveturijanskim pretpostavkama ontologijske misli, vidi u svakom pojedinačnom autoru univerzalnu pripadnost jedinostvenosti ljudske misli koja teži jačanju spoznajnih sposobnosti svijesti u asketskom spoznavanju antropološke instance. Pod tom je perspektivom Casucci iznio rezultate svojih istraživanja na ovu temu u filozofiji Schopenhauera, Nietzschea i Heideggera, podcrtavajući važnost uočavanja dvojnosti svijesti koja se kreće od gnoseološke potrebe iskustvovanja do potpune predaje Transcendenciji u vidu cjelovite interpretacije čovjeka kao ontološkog dokaza Boga. Predavanju su nazočili studenti i profesori KBF-a. Predavanje je bilo simultano prevođeno na hrvatski jezik.