Početak nastave izbornoga predmeta “Hebrejski jezik – Cursus superior” dr. sc. Anđela Malyja bit će u ponedjeljak, 4. ožujka 2019., prema rasporedu predavanja.