Objavljen je 3. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2018./19.

Treći krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 8.5.2019. -30.7.2019.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2019.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/3-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-201819/

Rok za prijave je 15.3.2019. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).