Početak predavanja u zimskom semestru akad. god. 2021./2022.

, ,

Predavanja obveznih predmeta u akad. god. 2021./2022. počinju u ponedjeljak 4. listopada 2021.

a obvezno-izbornih predmeta i seminara, te ostalih izbornih predmeta i seminara u ponedjeljak 11. listopada 2021., prema rasporedu predavanja.