Početak predavanja u zimskom semestru akademske godine 2022./2023.

, ,

Predavanja obveznih predmeta u akad. god. 2022./2023. počinju u ponedjeljak 3. listopada 2022.

a izbornih predmeta i seminara u ponedjeljak, 10. listopada 2022., prema rasporedu predavanja.