Došlo je do promjene u rasporedu predavanja Programa cjeloživotnog obrazovanja Liturgijska glazbena kultura.

Raspored