U utorak, 30. studenoga 2021. godine, s početkom u 12.15 sati u dvorani I. (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga doktorskoga rada Razumijevanje domovine i zadaćā svjetovnih vladara u liturgijskoj euhologiji i obrednosti“ lic. theol. Krešimira Žižeka pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Petar Bašić, predsjednik; prof. dr. sc. Ante Crnčević, mentor-član te izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin, vanjski član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskoga rada imenovano je na I. redovitoj sjednici, održanoj dana 29. listopada 2021. godine, pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

Obavijest o obrani doktorata