Pozivamo sve profesore i studente KBF-a na predavanje

„Teološke linije u Južnoj Americi

od vremena konkvistadora do poslije

II. vatikanskog koncila“

koje će održati

prof. dr. dr. Pablo Sudar

umirovljeni profesor

Pontificia Universidad Católica Argentina

Santa Maria de los Buenos Aires

u četvrtak, 29. XI. 2018. god. u 12.15 sati u dvorani I.

Plakat