, ,

Doc. dr. sc. Daniel Patafta – seminar, 29. studenoga 2018.

Obavješćuju se studenti koji četvrtkom u 12:15 u dvorani I imaju seminar Crkveno-povijesne teme u Katoličkom listu od 1918. do 1941. kod doc. dr. sc. Daniela Patafte da u četvrtak, 29. studenoga 2018., trebaju biti prisutni na gostujućem predavanju prof. dr. dr. Pabla Sudara u istoj dvorani i u isto vrijeme.