,

Preuzimanje studentskih iskaznica

Mole se navedene studentice i studenti

da najkasnije do 18. listopada 2017.

osobno preuzmu studentske iskaznice u Studentskoj referadi:

Izabela Đaković
Zvonimir Gašpar
Kristina Injić
Antonija Ivančan
Katarina Junković
Mia Kozjak – Lesički
Marija Krupanjsky
Lucija Makar
Marija Merkaš
Jurica Nikolić
Krešimir Peroš
Ivana Vahčić
Elizabeta Varjačić
Anamarija Vuković