Szeged je i ove godine okupio bibličare na 32. biblijsku konferenciju od 23. do 25. kolovoza. Tema je ove godina bila „Galacija i Poslanica Galaćanima“. Galacija je područje u Maloj Aziji, koje je postalo i rimska provincija. Poslanica Galaćanima sv. Pavla je i svojevrstan „nacrt“ njegove Poslanice Rimljanima. Glavni su problem predstavljali judaizanti, tj. Židovi kršćani koji su htjeli obraćenim poganima nametnuti Zakon. Pavao nas uči da nas opravdava samo vjera u Isusa Krista. Stoga je ta poslanica magna charta libertatis. Bilo je ukupno 33 predavanja izlagača iz Mađarske, Rumunjske, Japana, Njemačke, Švicarske, Srbije i Švedske. Iz Hrvatske je sudjelovao prof. dr. sc. Mario Cifrak s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom ‘Die Fülle der Zeit’ (Gal 4,4). Kulturanthropologische Perspektive. Na svečanom koncertu u katedrali profesoru Cifraku uručena je nagrada koja je nazvana po glasovitom njemačkom katoličkom bibličaru Joachimu Gnilki. U popratnoj povelji piše da mu se ta nagrada dodjeljuje kao onom koji je od samih početaka ovih međunarodnih biblijskih konferencija u Szegedu „auditor, patronus generosus et relator frequens“. Sa svake konferencije predavanja se tiskaju u posebnom zborniku koji uređuje direktor konferencija prof. dr. sc. György Benyik. Tako je s prošlogodišnje konferencije zbornik Sacrifice and Ritual. From Abraham to Christ posvećen profesoru Cifraku, a zbornik donosi i njegov životopis, bibliografiju, te kratki intervju o njegovom biblijskom radu.