Program cjeloživotnog obrazovanja

Teološka kultura

 

Plan studija

Cjeloviti studij traje dvije akademske godine ili 24 vikenda.

Studij je organiziran po načelima ECTS bodovnog sustava.

Nastava se u načelu održava mjesečno dva vikenda.

12 vikenda: petak 4 sata; subota 6 sati. Ukupno 120 + 120 = 240 sati.

Program Teološke kulture predviđa predavanja, ispite, završni seminarski rad. Ispiti su pismeni ili usmeni. Na kraju programa polaznici dobivaju Potvrdnicu/svjedodžbu Teološke kulture (naziv koji nije akademski).

Tijekom godine planiraju se posebni susreti formativno-duhovnog karaktera.

Program obuhvaća različite filozofske i teološke sadržaje koji omogućuju polaznicima stjecanje postupne i sustavne teološku kulture.

Program teološke kulture

Pristup laika teologiji jedan je od plodova koncilske obnove Crkve. Osim znanstvenog studija teologije, koji upisuju mnogi laici koji se žele baviti teološkim promišljanjem ili raditi u školi kao vjeroučitelji ili na drugim područjima crkvenoga ili društvenoga života, postoje mnogi laici koji žele produbiti, motivirati i bolje razumjeti svoju vjeru ili svoj crkveni angažman osnažiti teološkom formacijom. Stoga je program Teološke kulture namijenjen laicima koji žele ozbiljan i sustavan, ali ne akademski susret s teologijom. Namijenjen je i redovnicima i redovnicama koje žele steći sustavnu teološku naobrazbu.

Dovoljno je podsjetiti se na ono što ističe Zakonik kanonskoga prava u kanonu 229: § 1. „Laici, da bi bili u stanju živjeti po kršćanskom nauku i da bi ga i sami mogli naviještati i braniti, ako je potrebno, te da bi mogli imati svoj udio u vršenju apostolata, imaju obvezu i pravo da nauče taj nauk, svatko prema svojim sposobnosti i svojem položaju“. Christifideles laici[1] ističe da „obrazovanje vjernika laika treba staviti među prve zadatke u biskupiji i da se uklopi u programe pastoralnog djelovanja tako da sve snage zajednice (svećenici, laici i redovnici) rade u tom cilju“ (br. 57).

Imajući to u vidu, potrebno je da mjesna Crkva, osim sveučilišnih programa koji upisuju oni koji žele steći akademsku teološku naobrazbu, ponudi također različite programe i modele teološke formacije onim laicima koji žele steći temeljnu teološku formaciju s ciljem boljeg razumijevanja vlastite vjere, kvalitetnijega navještenja vjere te autentičnijega vršenja apostolata. Program Teološke kulture osmišljen je da u suvremenosti bude teološkim putokazom svima onima koji su zainteresirani tražiti dublje i cjelovite odgovore na pitanja o istini, životnome smislu, značenju kršćanske vjere i Crkve za naše društvo i kulturu. Osobito će pomoći i pastoralnim suradnicima da pronađu odgovore na specifična pitanja crkvenoga djelovanja. Program nudi orijentire za snalaženje u baštini kršćanske vjere i mudrosti te motivaciju za djelovanje  u duhu kršćanske vjere.

Program Teološke kulture nudi formativni hod usmjeren omogućavanju svjesnijeg življenja vjere i kompetentnog ostvarivanja različitih poslanja povezanih s navještajem, s liturgijom, s caritasom unutar crkvene zajednice. Nudi se također poticaj na promišljanje i traženje Boga onomu tko postavlja pitanje glede smisla i glede vjere.

Model vjernika koji danas zahtijevaju društvo i Crkva jest, naime, model odraslog i zrelog vjernika, koji svoju vjeru živi odgovorno i zrelo i u odnosu na vjeru, na kulturu, na društvo, na Crkvu, na mlađe generacije. Temeljna teološka naobrazba pruža laicima mogućnost rasta i napredovanja u toj kršćanskoj zrelosti i mudrosti.

[1] IVAN PAVAO II., Christifideles laici. Vjernici laici. O pozivu i poslanju laika u Crkvi i u svijetu (30. prosinca 1988.), KS, Zagreb, 1997.

Ciljevi:

  • uvod u temeljnu teološku i biblijsku formaciju, koja se razlikuje od akademske formacije kao i od katehetske formacije, otvorena svim odraslim vjernicima koji žele postati svjesni kulturnih dimenzija kršćanske vjere; cilj joj je oblikovanje „kršćanske misli“ gdje se razum i vjera međusobno nadopunjavaju, imajući u vidu suvremenu društvenu i kulturnu situaciju

Naslovnici:

  • program je namijenjen svima onima koji su u traženju, onima koji djeluju u Crkvi i onima koji su u hodu osobnog produbljivanja vjere, imajući namjeru ozbiljno se suočiti s pitanjem Boga, Crkve, vjere i morala. Naslovnici programa Teološke kulture, programa cjeloživotnoga obrazovanja, laici su koji, počevši od II. vatikanskog koncila, nastoje osnažiti i učiniti zrelijim i odgovornijim svoje mjesto i svoje poslanje u Crkvi.

Završetak programa

Nakon što je položio sve ispite polaznik/student mora napisati završni seminarski rad (između 10 i 15 kartica teksta), u kojemu se kritički osvrće na cijeli program ili produbljuje jednu od obrađivanih tema tijekom predavanja.

Opće informacije

Početak izvođenja programa: listopad 2018.

Uvjeti upisa: prijava; motivacijsko pismo/obrazloženje (na obrascu), mišljenje svećenika/župnika.

Cijena jedne godine: 3.000,00 kn.

Natječaj za upis bit će raspisan u rujnu.