,

Promjena termina ispita – izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković

Izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković

će sve ispite koji su predviđeni za 18. rujna 2017.

održati 19. rujna 2017.