,

Seminar – E-arhiv T. J. Šagi-Bunića 4 te Istraživanje i uređivanje arhiva T. J. Šagi-Bunića–4

Studenti koji su upisali seminar E-arhiv T. J. Šagi-Bunića 4 kod doc. dr. sc. Ante Barišića te 

Istraživanje i uređivanje arhiva T. J. Šagi-Bunića – 4 kod doc. dr. sc. Andree Filić,

neka dođu na inicijalni sastanak radi dogovora o izvođenju seminarske nastave,

u srijedu 11. listopada 2017. u 12 sati u dv. III.