,

Seminar – Immanuel Kant: Kritika praktičnog uma

Seminar kod prof. dr. sc. Josipa Oslića počinje u utorak, 17. listopada 2017.