Molimo sve studente/studentice da popune

Anketu za procjenu nastavnika

na Studomatu

(dostupnu on-line s bilo kojeg računala koje ima pristup internetu).

 

Anketa je u potpunosti anonimna unatoč logiranju putem Studomata.

 

Pristupanje on-line anketi moguće je

od 22. svibnja do 8. lipnja 2018.