U subotu 12. studenog 2022. kao sastavni dio terenske nastave kolegija Opći uvod u Sveto pismo ostvaren je studijski posjet biblijsko-arheološkoj izložbi u Cerniku. Pod vodstvom doc. dr. sc. Anđela Malyja i doc. dr. sc. Kate s. Amabilis Jurić studenti 1. godine Filozofsko-teološkog studija, 1. godine studija Teološko-religijske znanosti, 1. godine dvopredmetnog studija Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni) i Povijest te polaznici cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura posjetili su navedenu izložbu. Po dolasku u Cernik, u samostanskoj i župnoj crkvi sv. Petra doc. dr. sc. Maly slavio je svetu misu koju su molitvom i pjesmom animirali studenti. Nakon svete mise i pozdrava gvardijana fra Petera Dežea uslijedilo je predavanje o povijesti nastanka biblijskog teksta, biblijskim jezicima te biblijskim rukopisima. Izložbeni primjerci različitih biblijskih rukopisa, biblijskih prijevoda i biblijskih izdanja omogućili su studentima bolje upoznavanje s biblijskom baštinom i poviješću nastanka Biblije. U drugome dijelu stalne postave biblijsko-arheološke izložbe studenti su se upoznali s arheološkom pozadinom nastanka Svetoga pisma te različitim izvorima važnima za proučavanje Biblije kao i s ambijentom Svete zemlje i Bliskog Istoka. Uz brojna pitanja i velik interes studenata moguće je zaključiti kako se ovakav oblik nastave pokazao korisnim na intelektualnoj, ali i društvenoj razini.

Biblijsko-arheološka muzejska izložba u Franjevačkom samostanu Cernik i ostalo vrijedno kulturno blago dio je stalne »Biblijsko-arheološke muzejske izložbe« Hrvatske franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda. Postav izložbe nastao je zalaganjem dr. fra Tomislav Vuka, profesora na Fakultetu za biblijske znanosti i arheologiju u Jeruzalemu.

 

doc. dr. sc. Anđelo Maly