Zaziv Duha Svetoga za 350. akademsku godinu (2018./2019.)

slavit će se u zagrebačkoj katedrali

u četvrtak 18. listopada 2018. u 18 sati.