Završna konferencija projekta RELIGOBRAZ

U petak 12. siječnja u prostorijama Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se Završna konferencija Projekta RELIGOBRAZ.

Na konferenciji će se predstaviti ključni rezultati, kao i proces četverogodišnjeg istraživačkog rada.

Projekt RELIGOBRAZ trajao je u razdoblju od 2020 do 2024., a financiran je od strane Hrvatske zaklade za znanost. Okupio je 13 članova projektnog tima te brojne druge stručnjake koji su pridonosili ostvarenju projektnih ciljeva. U fokusu kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja bilo je religijsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj. U čemu se sve sastoji doprinos ovog Projekta, saznajte na Konferenciji.