Znanstveni kolokvij u povodu 20. obljetnice smrti prof. dr. Tomislava Janka Šagi-Bunića, pod nazivom „Sluga Riječi“, održat će se 19. listopada 2019. s početkom u 10.00 sati u Dvorani I Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vlaška 38, Zagreb.

Organizator kolokvija je Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a suorganizatori Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića i Kršćanska sadašnjost.

 

Pozdravnu riječ na početku programa uputit će prof. dr. sc. Mario Cifrak, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega slijede predavanja: prof. dr. sc. Tonči Matulić „Antropološki naglasci u misli T. J. Šagi-Bunića“, prof. dr. sc. Željko Tanjić „Doprinos T. J. Šagi-Bunića djelovanju Međunarodne teološke komisije (1969. – 1974.)“, izv. prof. dr. sc. Ante Crnčević „Tomislav J. Šagi-Bunić i prijevod Rimskoga kanona“, doc. dr. sc. Anto Barišić „Izabrane teme neobjavljenih homilija T. J. Šagi-Bunića: kristologija, euharistija, pastoral i eshatologija“, doc. dr. sc. Daniel Patafta „T. J. Šagi-Bunić i B. Duda – prijateljstvo u službi koncilske obnove“, doc. dr. sc. Andrea Filić „Tomislav Janko Šagi-Bunić i papa Franjo: od središta prema periferijama“, gđa Branka Molnar, prof.: „Arhivistička obrada osobne ostavštine prof. T. J. Šagi-Bunića“, gosp. Jozo Kožulović, dipl. theol.: „Krist danas i uskrsno kršćanstvo kod Tomislava J. Šagi-Bunića (Svjedočanstvo)“.

 

U 13.30 sati izv. prof. dr. sc. Franjo Podgorelec predstavit će knjigu „Fra Tomislav Janko Šagi, Duhovne poruke – Provincijska pisma i poslanice braći Ilirske kapucinske provincije od 1955. do 1958.“.

Oglas 

Program