U četvrtak, 4. travnja 2019. godine, s početkom u 12.15 sati u dvorani I (soba 104) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga doktorskoga rada Recepcija nauka Drugoga vatikanskog koncila o kristocentričnosti u postkoncilskoj obnovi moralne teologije lic. theol. Tomislava Smiljanićapred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Baloban, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, vanjski član prof. dr. sc. Tonči Matulić, mentor-član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskoga rada imenovano je na V. redovitoj sjednici, održanoj dana 22. veljače 2019. godine, pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

PLAKAT