6. PPHF International Summer School održat će se u Pečuhu (Mađarska)
od 27. rujna do 1. listopada 2021.

Tema: The Moral of the Story
(važnost i utjecaj etike, filmova, beletristike, biblijskih parabola)

Studenti će dobiti stipendiju u iznosu od 100 EUR, te će im smještaj i hrana biti osigurani (besplatni).

 

Zainteresirani neka se jave u Ured za međunarodnu suradnju:
osobno (II. kat, soba 204),
e-mailom (medjunarodna.suradnja@kbf.unizg.hr)
ili
telefonski (+385 1 48 90 410),
najkasnije do 10. lipnja 2021. godine.