Erasmus Student Network Zagreb priprema prezentacije na temu Erasmus+ studijskog boravka naslovljenu ERASMUSiraj se! 

Prezentacije će se održati sutra, 3. lipnja (četvrtak) u 17 sati i 4. lipnja (petak) u 15:30 sati 
na platformi Google Meet. 

Studenti zainteresirani za prijavu na Erasmus+ natječaj više informacija mogu pronaći na poveznici:
Poziv.