Erasmus+ stručna praksa, 2020./21. – 1. Parcijalni rezultati, 2. krug Natječaja

, , ,

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 1. Parcijalne Rezultate 2. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2020./21.

Rezultati se odnose na prijave zaprimljene tijekom studenoga 2020. godine:  http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/202021-erasmus-praksa-1-parcijalni-rezultati-2-krug-natjecaja/

Sve studente na koje se ovi rezultati odnose Sveučilište će dodatno kontaktirati.

Zaduženja vezana uz provedbu Erasmus+ stručne prakse raspodijeljena su na dvije koordinatorice (Ratimira Šimundić i Ružica Bruvo), koje vode brigu o studentima pojedinih fakulteta/akademija. Popis pojedinih sastavnica s pripadnim kontaktom nalazi se u sklopu uputa za studente, na ovoj poveznici: http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Suradnja/Medunarodna_razmjena/Studenata/Erasmus_SMP/2020-2021/Upute_za_studente_SMP_2020-16.12.2020.pdf

Također, dalje vrijedi napomena: ako eventualno netko od studenata promijeni svoje planove za Erasmus+ stručnu praksu uslijed pandemije Covid-19, npr. zatraži odgodu polaska ili odluči odustati, dužan se javiti koordinatorici nadležnoj za određenu sastavnicu Sveučilišta.