Spajanje termina: Oba ispitna termina kod prof. Pehar, zakazana za 13. veljače (u 9 i 16 sati), zbog malog broja prijavljenih studenata spajaju se u jedinstveni termin u 16 sati.