U četvrtak 27. listopada 2016. godine s početkom u 12.15 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada Rođenje iz vode i Duha (usp. Iv 3,3-8) – egzegeza i učinci kod F. Porscha i F. Libermanna mr. sc. Arkadiusza Krasickog pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Božidar Mrakovčić, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Mario Cifrak, mentor-član; doc. dr. sc. Ivica Čatić, vanjski član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je XI. redovitoj sjednici održanoj dana 30. rujna 2016. godine pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

PLAKAT